Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Τα οφέλη του βρεφονηπιακού σταθμού στο παιδί
Η προσχολική ηλικία, αποτελεί αναμφισβήτητα τη βασική δομή για την ανάπτυξη της σωματικής, νοητικής και πνευματικής ανάπτυξης του παιδιού. Με την ένταξη του, στον παιδικό σταθμό και κατά συνέπεια στην πρώτη κοινωνική ομάδα μετά την οικογένεια, ενισχύεται η διαδικασία ανάπτυξης του. Δυστυχώς, συχνά υποτιμάται ο ρόλος του, καθώς πολλοί θεωρούν πως περιορίζεται μόνο στη φύλαξη. Κατ’ αυτό το λόγο παραποιείται η σημασία του όσον αφορά την συμβολή του, στην κοινωνικοποίηση και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών.
Μέσα από το παιχνίδι και τις καλλιτεχνικές δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν την κατεξοχήν δημιουργική απασχόλησή τους στον παιδικό σταθμό, ευνοείται η καλλιέργεια της επιδεξιότητας και η ανάπτυξη της φαντασίας τους. Είναι ελεύθερα να δημιουργήσουν και να εκφραστούν!
Παράλληλα, οι δραστηριότητες που πλαισιώνουν το ημερήσιο πρόγραμμα καθώς και η καθημερινή συναναστροφή των νηπίων, συμβάλλουν στο να αυτονομηθούν και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, όπως το να συνεργάζονται, να μοιράζονται, να πειθαρχούν και να υπακούουν στους κανόνες του σχολείου. Προάγουν τη λεκτική ανάπτυξη τους, μέσα από την προσπάθεια τους να επικοινωνήσουν και διευρύνουν τους τρόπους έκφρασης της συναισθηματικής τους κατάστασης. Κατά συνέπεια, ο παιδικός σταθμός αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στην εξέλιξη της προσωπικότητας των νηπίων, ώστε να ενταχθούν όσο πιο ομαλά γίνεται στη μετέπειτα σχολική τους πορεία.

                                                                                                                       ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
                                                                                                                       ΛΕΚΑΚΗ ΜΕΤΑΞΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: