Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012


Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κριτική... μαθαίνει να κατακρίνει!!!

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην έχθρα... μαθαίνει να καυγαδίζει!!!

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ειρωνεία... μαθαίνει να είναι ντροπαλό!!!

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ντροπή... μαθαίνει να αισθάνεται ένοχο!!!

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κατανόηση... μαθαίνει να είναι υπομονετικό!!!

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ενθάρρυνση... μαθαίνει να έχει εμπιστοσύνη!!!

Αν ένα παιδί ζει μέσα στον έπαινο... μαθαίνει να εκτιμά!!!

Αν ένα παιδί ζει μέσα στη δικαιοσύνη... μαθαίνει να είναι δίκαιο!!!

Αν ένα παιδί ζει μέσα σε ασφάλεια... μαθαίνει να πιστεύει!!!

Αν ένα παιδί ζει μέσα σε επιδοκιμασία... μαθαίνει να έχει αυτοεκτίμηση!!!
 
Αν ένα παιδί ζει μέσα σε παραδοχή και φιλία... μαθαίνει να βρίσκει αγάπη μέσα στον κόσμο!!!
                                                                                                                    R.RUSSEL
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: